Fundusze inwestycyjne

Fundusze UniAktywny TFI

Nazwa funduszuRyzykoTyp funduszuZysk w ostatnim roku [%]Zysk w ostatnim miesiącu [%]Aktywa funduszu [mln]
UniAkcje Biopharma6/7akcyjny6.021.897
UniKorona Obligacje3/7obligacyjny2.581.60488
UniKorona Pieniezny2/7pieniężny2.360.586000
UniAktywny Pieniezny2/7pieniężny2.330.42929
UniAkcje Selektywny Globalny4/7akcyjny2.32-0.177
UniWIBID Plus1/7pieniężny2.140.091000
UniObligacje Aktywny3/7obligacyjny2.112.27185
UniLokata1/7obligacyjny2.000.101000
UniStabilny Wzrost4/7mieszany1.122.48134
UniAbsolute Return Uniwersalny3/7obligacyjny0.000.000
UNIObligacje Zamienne3/7obligacyjny0.000.000
UNIStrategie Dynamiczny7/7akcyjny0.000.000
UniKorona Zrownowazony4/7mieszany-0.752.90304
UniObligacje Nowa Europa4/7obligacyjny-2.212.2271
UniAkcje: Daleki Wschod6/7akcyjny-4.932.7514
UniAkcje Dywidendowy5/7akcyjny-5.040.6743
UniKorona Akcje5/7akcyjny-5.643.20597
UniAkcje: Nowa Europa5/7akcyjny-6.452.6248
UniAkcje Wzrostu5/7akcyjny-8.323.02164
UniAkcje Malych i Srednich Spolek5/7akcyjny-16.462.20138
UniAkcje Turcja7/7akcyjny-31.235.2925