Fundusze inwestycyjne

Fundusze UniAktywny TFI

Nazwa funduszuRyzykoTyp funduszuZysk w ostatnim roku [%]Zysk w ostatnim miesiącu [%]Aktywa funduszu [mln]
UniAkcje Biopharma6/7akcyjny12.65-1.9911
UniAkcje Selektywny Globalny4/7akcyjny3.14-3.7710
UniWIBID Plus1/7pieniężny2.450.161000
UniLokata1/7obligacyjny2.330.151000
UniAktywny Pieniezny2/7pieniężny1.930.371000
UniKorona Pieniezny2/7pieniężny1.590.336000
UniKorona Obligacje3/7obligacyjny1.320.76448
UniAbsolute Return Uniwersalny3/7obligacyjny0.000.000
UNIObligacje Zamienne3/7obligacyjny0.000.000
UNIStrategie Dynamiczny7/7akcyjny0.000.000
UniObligacje Aktywny3/7obligacyjny-0.190.85138
UniStabilny Wzrost4/7mieszany-2.100.39106
UniObligacje Nowa Europa4/7obligacyjny-5.460.3850
UniKorona Zrownowazony4/7mieszany-5.770.19271
UniAkcje: Daleki Wschod6/7akcyjny-7.570.016
UniAkcje Dywidendowy5/7akcyjny-7.69-2.2330
UniAkcje: Nowa Europa5/7akcyjny-8.29-0.6930
UniAkcje Wzrostu5/7akcyjny-11.69-0.29129
UniKorona Akcje5/7akcyjny-12.11-0.44487
UniAkcje Malych i Srednich Spolek5/7akcyjny-20.12-0.4973
UniAkcje Turcja7/7akcyjny-23.79-1.0523