Fundusze inwestycyjne

Fundusze UniAktywny TFI

Nazwa funduszuRyzykoTyp funduszuZysk w ostatnim roku [%]Aktywa funduszu [mln]
UniAkcje Selektywny Globalny4/7akcyjny7.339
UniAkcje Biopharma6/7akcyjny5.568
UniAktywny Pieniezny2/7pieniężny2.691000
UniWIBID Plus1/7pieniężny2.501000
UniLokata1/7obligacyjny2.382000
UniKorona Pieniezny2/7pieniężny2.116000
UniKorona Obligacje3/7obligacyjny1.30477
UniAbsolute Return Uniwersalny3/7obligacyjny0.000
UNIObligacje Zamienne3/7obligacyjny0.000
UNIStrategie Dynamiczny7/7akcyjny0.000
UniStabilny Wzrost4/7mieszany-1.28126
UniObligacje Aktywny3/7obligacyjny-1.75151
UniAkcje Dywidendowy5/7akcyjny-3.5841
UniAkcje: Daleki Wschod6/7akcyjny-4.1610
UniKorona Zrownowazony4/7mieszany-4.42303
UniAkcje: Nowa Europa5/7akcyjny-7.8235
UniAkcje Wzrostu5/7akcyjny-8.12163
UniKorona Akcje5/7akcyjny-8.52569
UniAkcje Malych i Srednich Spolek5/7akcyjny-12.97112
UniObligacje Nowa Europa4/7obligacyjny-15.4554
UniAkcje Turcja7/7akcyjny-36.4024