Fundusze inwestycyjne

Fundusze SKARBIEC TFI

Nazwa funduszuRyzykoTyp funduszuZysk w ostatnim roku [%]Aktywa funduszu [mln]
SKARBIEC Spolek Wzrostowych6/7akcyjny25.46506
SKARBIEC Top Brands6/7akcyjny17.7877
SKARBIEC Globalny Malych i Srednich Spolek6/7akcyjny15.3858
SKARBIEC Rynkow Rozwinietych5/7akcyjny9.5820
SKARBIEC Market Neutral4/7akcyjny8.5137
SKARBIEC Global Select Equity5/7akcyjny6.214
SKARBIEC III Filar4/7mieszany2.92170
SKARBIEC Obligacja3/7obligacyjny2.72241
SKARBIEC Kasa1/7pieniężny2.14793
SKARBIEC Global High Yield Bond4/7obligacyjny1.6823
SKARBIEC Obligacji Globalnych1/7obligacyjny1.47358
SKARBIEC Depozytowy2/7obligacyjny1.08202
SKARBIEC Global Income4/7akcyjny0.877
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO4/7mieszany0.0746
SKARBIEC Europe Strategic Dividend6/7akcyjny0.000
SKARBIEC Global Healthcare6/7akcyjny0.000
SKARBIEC Global Macro Opportunities5/7akcyjny0.000
SKARBIEC Lokacyjny3/7obligacyjny-0.20245
SKARBIEC Rynkow Surowcowych5/7akcyjny-0.6359
SKARBIEC Global Bond Opportunities5/7obligacyjny-0.825
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities6/7akcyjny-1.2850
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO4/7akcyjny-1.8139
SKARBIEC Waga4/7mieszany-2.30137
SKARBIEC Malych i Srednich Spolek5/7akcyjny-2.34154
SKARBIEC Rynkow Wschodzacych5/7akcyjny-4.087
SKARBIEC Akcja5/7akcyjny-5.05318
SKARBIEC Market Opportunities4/7akcyjny-11.03112