Fundusze inwestycyjne

Fundusze akcyjne

Fundusze najbardziej ryzykowne, które dużą część swoich aktywów inwestują na rynkach akcji. Potencjalnie szansa na najwyższy zysk.

lista funduszy akcyjnych

Fundusze mieszane

Fundusze, które w różnych proporcjach inwestują w akcje i instrumenty dłużne. Szansa na wyższy zysk niż fundusze obligacyjne przy zachowaniu ograniczonego ryzyka.

lista funduszy mieszanych

Notowania funduszy inwestycyjnych

Sprawdź notowania historyczne i bieżące.

notowania funduszy inwestycyjnych

Fundusze obligacyjne

Inwestują głównie w obligację, są bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, a jednocześnie osiągają wyższe stopy zwrotu niż fundusze rynku pieniężnego.

lista funduszy obligacyjnych

Fundusze rynku pieniężnego

Najbardziej bezpieczna kategoria funduszy, jednak stopa zwrotu często nie przekracza oprocentowania lokat.

lista funduszy pieniężnych

TOP5 funduszy
w ostatnim miesiącu