Fundusze inwestycyjne

Notowania funduszy inwestycyjnych

Sprawdź notowania historyczne i bieżące.

notowania funduszy inwestycyjnych

Fundusze akcyjne

Fundusze najbardziej ryzykowne, które dużą część swoich aktywów inwestują na rynkach akcji. Potencjalnie szansa na najwyższy zysk.

lista funduszy akcyjnych

Fundusze mieszane

Fundusze, które w różnych proporcjach inwestują w akcje i instrumenty dłużne. Szansa na wyższy zysk niż fundusze obligacyjne przy zachowaniu ograniczonego ryzyka.

lista funduszy mieszanych

Fundusze obligacyjne

Inwestują głównie w obligację, są bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, a jednocześnie osiągają wyższe stopy zwrotu niż fundusze rynku pieniężnego.

lista funduszy obligacyjnych

Fundusze rynku pieniężnego

Najbardziej bezpieczna kategoria funduszy, jednak stopa zwrotu często nie przekracza oprocentowania lokat.

lista funduszy pieniężnych